Kinh tế vĩ môThời sự

4 mặt hàng được duy trì cơ chế hạn ngạch thuế quan

Có 4 mặt hàng sẽ được Việt Nam duy trì cơ chế hạn ngạch thuế quan là trứng gia cầm, muối, đường, lá thuốc lá.

Trình bày về Dự luật Quản lý Ngoại thương trước Quốc hội ngày 27/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, Dự thảo Luật quy định chi tiết các biện pháp hạn chế xuất nhập khẩu, trong đó có hạn chế về số lượng, thương nhân và cửa khẩu với nguyên tắc xác định loại hàng hóa. Biện pháp này bao gồm cả thực hịện chế độ hạn ngạch, hạn ngạch thuế quan, cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu, chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Về biện pháp hạn ngạch thuế quan, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh lưu ý, đây là biện pháp Việt Nam đã cam kết khi gia nhập WTO. Theo đó, có 4 mặt hàng sẽ được Việt Nam duy trì cơ chế hạn ngạch thuế quan bao gồm trứng gia cầm, muối, đường, lá thuốc lá. Ngoài ra, Việt Nam còn áp dụng trong trường hợp có ưu đãi đặc biệt đối với một số đối tác thương mại đặc biệt như Lào, Campuchia hoặc theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Dự thảo Luật cũng quy định rõ một số trường hợp ngoại lệ cho phép Thủ tướng Chính phủ quyết định việc xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất nhập khẩu vì mục đích phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh; xuất nhập khẩu đối với các khu hải quan riêng.

Đối với vấn đề này, trong báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý Ngoại thương trình bày trước Quốc hội ngày 27/10, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã tán thành giao Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.


Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý ngoại thương trước Quốc hội sáng 27/10

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý ngoại thương trước Quốc hội sáng 27/10

Theo ông Vũ Hồng Thanh, đối với nguyên tắc áp dụng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Ủy ban Kinh tế đề nghị rà soát, làm rõ cơ sở pháp lý của các nội dung quy định trong Dự luật để thuận lợi khi áp dụng trong thực tế.

Về thẩm quyền quy định “Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu”, một số ý kiến tán thành với quy định của dự án Luật giao Chính phủ quy định chi tiết Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, nhằm bảo đảm tính linh hoạt, chủ động trong quản lý, điều hành phù hợp với từng thời kỳ.

Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu tại dự án Luật nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, ổn định trên cơ sở đánh giá, rà soát từng mặt hàng, đảm bảo phù hợp với thực tế, áp dụng ổn định, thực hiện đúng các cam kết quốc tế.

Ông Vũ Hồng Thanh nêu quan điểm: Ủy ban Kinh tế nhận thấy việc xây dựng Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu không những dựa trên thực tiễn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu mà còn phải phù hợp với các nguyên tắc, tiêu chí của điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, chịu sự giám sát của các đối tác thương mại của Việt Nam trong Tổ chức Thương mại Thế giới và trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên, khó có thể áp dụng tùy tiện trong xây dựng Danh mục này.

Do vậy, Ủy ban Kinh tế tán thành quy định giao Chính phủ quy định chi tiết Danh mục này bảo đảm quyền tự do kinh doanh của tổ chức, cá nhân, đáp ứng tính linh hoạt, kịp thời trong quản lý, điều hành./.

VOV

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close