Câu chuyện

Các định nghĩa chất lượng

Chất lượng có thể được định nghĩa theo nhiều cách, tuỳ thuộc vào người định nghĩa, tuỳ thuộc sản phẩm hay dịch vụ được định nghĩa và tuỳ thuộc vào môi trường mà chất lượng của sản phẩm được tạo ra. Có một vài cách định nghĩa như sau:

 • Thông thường: chất lượng là tất cả những gì chúng ta phải trả tiền để có và là những gì có được cao hơn giá phải trả.
 • Từ điển Oxford: chất lượng là các thể hiện của nhu cầu về sản phẩm của người sử dụng.
 • Phillip B. Crosby (1979): chất lượng là sự phù hợp của sản phẩm được chế tạo với thiết kế cho trước (CHẤT LƯỢNG CHẾ TẠO ). Đây là quan điểm chất lượng của nhà sản xuất; ở đây chất lượng chỉ có ý nghĩa: đồng nhất, nhất quán và phù hợp với các chuẩn mực hay thiết kế đã cho.
 • Dr. Joseph Juran (1974): chất lượng là tính hữu dụng:
  Tính hữu dụng = sự hài lòng + sự trung thành = CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ.

Từ những định nghĩa trên ta có thể định nghĩa chất lượng:
CHẤT LƯỢNG = CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ + CHẤT LƯỢNG CHẾ TẠO.
Chất lượng thiết kế là tính hoàn thiện của một sản phẩm và chi phí để có chất lượng này là chi phí thật sự không thể tránh khỏi và có thể rất cao.

Chất lượng chế tạo: là kết quả của quá trình cân nhắc của người sản xuất giữa thiết kế của một sản phẩm, chi phí cho sản phẩm được đặt bỡi nhu cầu của người sử dụng mà giá mà người mua sẵn lòng trả cho sản phẩm đó.

Chất lượng thiết kế sẽ làm tăng chi phí nhưng chất lượng chế tạo thì lại làm giảm chi phí.

 • Dr. Deming: chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ là bản chất hay đặc điểm của chúng có thể thể hiện năng lực thoả mãn các phát biểu hàm ý hay hiển hiện về nhu cầu.
 • Feigenbaum: chất lượng là các đặc trưng của sản phẩm hay dịch vụ được thiết lập bằng thiết kế, tiếp thị, sản xuất/xây dựng, bảo trì và dịch vụ có thể thoả mãn kỳ vọng của khách hàng.
 • American Natianal Standard Institute (ANSI) and The American Society For Quality Control (ASQC): chất lượng là toàn thể các thành phần và đặc điểm của một sản phẩm hay dịch vụ có khả năng thoả mãn một nhu cầu nhất định.
 • Hệ thống ISO 9000: chất lượng là tổng hợp các đặc điểm của một sản phẩm hay dịch vụ có khả năng thoả mãn những nhu cầu của người sử dung hiển hiện hay tiềm ẩn.
 • Genichi Taguchi: chất lượng là sự tổn thất cho xã hội do sản phẩm mang lại sau khi được vận chuyển tới tay người sử dụng.
  Như vậy chất lượng sản phẩm có thể phân thành 4 nhóm thành phần cơ bản tuỳ thuộc vào giai đoạn trong vòng đời sản phẩm:

  • Chất lượng thiết kế: được thiết lập thông qua chất lượng của ba hoạt động: nghiên cứu thị trường, thiết kế và xây dựng yêu cầu kỹ thuật.
  • Chất lượng chế tạo: được thiết lập thông qua chất lượng của quá trình sản xuất ra sản phẩm bao gầm các thành phần: công nghệ chế tạo, nhân lực và sự ủng hộ, hộ trợ của lãnh đạo.
  • Chất lượng dịch vụ: bao gồm hai thành phần cơ bản

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close