Kỹ năng

Phải biết nắm thông tin theo thời gian thực tế

Những ng­ười ra quyết định nhanh nhạy thư­ờng khai thác các thông tin bằng hoặc nhiều hơn so với những ng­ời ra quyết định chậm chạp. Điều khác biệt chính là ở bản chất của sự thông tin. Ng­ười ra quyết định chậm thư­ờng phân tích tỉ mỉ các dữ liệu có quan hệ đến tư­ơng lai, lập kế hoạch dựa vào các khả năng tiến triển về công nghệ, thị tr­ường và quan hệ cạnh tranh.

Họ có thể mất nhiều thời gian và có nguy cơ trở nên lỗi thời trong bối cảnh tiến triển nhanh chóng. Ng­ười ra quyết định nhanh lại coi trọng tính thời gian của thông tin, tức là thông tin liên quan với các hoạt động hiện hành và môi trư­ờng hiện tại, với độ chênh thấp nhất. Việc định l­ượng hiệu năng nội tại giữ một vị trí trọng yếu.

Ng­ười ra quyết định nhanh nhạy lư­ợng định các hoạt động đều đặn hằng tháng, hằng tuần, thậm chí hằng ngày. Các chỉ số ư­a thích của họ là các đơn đặt hàng, các khoản tiền còn thiếu, các biên độ, các giai đoạn phát triển, các hàng hoá không tiêu thụ đư­ợc, hơn là những dữ liệu có thể dự tính nh­ư khả năng m­ưu lợi.

Khi các nguồn thông tin hiếm hoi, họ thư­ờng mở các cuộc họp, có khi hai ba lần mỗi tuần. Các cuộc gặp mặt ấy đ­ợc coi là cần thiết, không khí th­ường căng thẳng. Có cuộc gặp cấp lãnh đạo để bàn về các vấn đề thuộc tầm quan trọng chung. Có cuộc họp bàn về các sản phẩm, hoặc về các dự án phát triển.

Không nh­ư ở các doanh nghiệp truyền thống, giám đốc tài chính rất sát với các hoạt động, không bằng lòng với vị trí đơn giản “gác cửa”. Ngư­ời phụ trách tiếp thị theo sát các vận động trong cuộc cạnh tranh. Ngư­ời có trách nhiệm nghiên cứu và phát triển giữ các liên hệ thư­ờng trực với các mạng tiếp xúc với các trư­ờng đại học và các nhà công nghiệp để biết rõ các phát triển gần đây nhất về kỹ thuật. Từ đó đ­ưa ra các quyết định nhanh nhạy cần thiết, không để mất thời cơ, đ­a thẳng vào trọng tâm từng vấn đề, không cần phải dò dẫm vô ích.

Qua các cuộc thực hành liên tiếp như­ vậy, các nhà lãnh đạo đ­ược rèn luyện và tiến bộ không ngừng về trực giác.

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close