Thời sựTiêu dùng

Sẽ lấy ý kiến chuyên gia nước ngoài về chất lượng nước mắm

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa thành lập tổ công tác liên ngành làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước về chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm nước mắm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý thông tin về chất lượng và an toàn thực phẩm nước mắm. Thành phần gồm Cục trưởng Cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản; Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế); Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương); Tổng cục thuỷ sản…

Tổ công tác này sẽ tiến hành họp các thành viên để trao đổi, thống nhất và triển khai các nhiệm vụ do Chính phủ giao, bắt đầu từ ngày 26/10/2016.

Theo đó, Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ nghiên cứu các tài liệu khoa học trong và ngoài nước, quy định của quốc tế và Việt Nam. Đồng thời, tổ chức làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước (FAO, WHO…) về chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm nước mắm để tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai nhiệm vụ do Thủ tướng giao.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng chỉ đạo Cục Quản lý cạnh tranh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành quy định của pháp luật của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/11/2016

Đoàn kiểm tra gồm đại diện Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa hoc Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Công an, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Nội dung kiểm tra là làm rõ tính chất, cơ sở pháp lý tiến hành hoạt động khảo sát, công bố kết quả khảo sát của Vinastas.

Thứ hai, xác định mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành đối với hoạt động khảo sát và công bố kết quả khảo sát của Vinastas (nếu có).

Thứ ba, xác định rõ việc nhận tài trợ từ doanh nghiệp hoặc tổ chức kỹ thuật, khoa học của Vinastas trong việc tiến hành các hoạt động khảo sát trong thời gian vừa qua.

NGUYỄN THẢO/Bizlive

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close