Truyền thông

Tính hiệu quả của một chiến lược quảng cáo

Quảng cáo là một hoạt động phải chi nhiều tiền, liên quan đến nhiều người và nhiều phương thức tiến hành vì vậy cần phải đánh giá hiệu quả quảng cáo để có kết quả tối ưu.

Ngân sách quảng cáo

Ngân sách quảng cáo là một bản dịch của một kế hoạch quảng cáo bằng tiền, biểu hiện lượng chi phí dự tính cho quảng cáo và tỷ lệ của nó trong các hoạt động khác của ngân hàng.

Việc hoạch định ngân sách sẽ giúp cho việc thực hiện các công việc được dễ dàng hơn vì kế hoạch đã được lượng hóa. Trong việc lập ngân sách quảng cáo chúng ta có một số phương pháp sau: phương pháp tương tự lần trước, phương pháp phần trăm theo doanh thu, phương pháp theo khả năng tối đa, phương pháp vị thế cạnh tranh, phương pháp căn cứ vào mục tiêu và công việc.

Các phương pháp nói trên, ngoại trừ phương pháp căn cứ vào mục tiêu và công việc, đều có thể được thực hiện dễ dàng, không đòi hỏi nghiên cứu sâu. Tuy nhiên, các phương pháp này có các nhược điểm là đều không giúp ta hiểu thấu đáo và hướng dẫn chúng ta đáp ứng về mặt quảng cáo đối với một môi trường đang thay đổi. Phương pháp căn cứ vào mục tiêu và công việc là phương pháp mà từ những mục tiêu cụ thể trong một thời kỳ xác định chúng ta xác định được các công việc cụ thể để đạt được mục tiêu này và ngân sách quảng cáo sẽ được tính toán thông qua các chi phí thực hiện các công việc này.

Các công việc cần tính toán chi phí trong trong kế hoạch quảng cáo bao gồm việc xác định loại hỗn hợp phương tiện nào (truyền hình hay in ấn..) để truyền thông đến khách hàng mục tiêu của chúng ta, thời gian cần quảng cáo, thời lượng quảng cáo, thuê các đại lý quảng cáo cho việc sản xuất chương trình quảng cáo, khẩu hiệu quảng cáo…

Thông điệp quảng cáo

Mục đích của quảng cáo là nó cần phải được nhìn thấy, được đọc và làm theo. Thông điệp phải tạo ra sự quan tâm đối với người đọc và thuyết phục họ làm theo những điều mà quảng cáo đưa ra. Mọi người có thể nhìn, thích thú, nhớ đến và mua hàng từ một thông điệp quảng cáo tốt. Khách hàng mục tiêu không chỉ để ý đến thông điệp và đọc mà còn phải có khả năng hiểu và tin vào những điều mà thông điệp khẳng định.

Vì vậy những yêu cầu cơ bản của một thông điệp quảng cáo là mô hình AIDA:

  • Gây được sự chú ý (A – Attention)
  • Tạo sự quan tâm (I – Interest)
  • Tạo sự ham muốn (D – Desire)
  • Dẫn đến hành động (A – Action)

Để có một thông điệp hiệu quả chúng ta cần nghiên cứu quá trình ra quyết định mua của khách hàng mục tiêu, vì mục tiêu cuối cùng của quảng cáo là làm cho khách hàng đi đến quyết định mua, bởi vậy chúng ta nghiên cứu quá trình đó để có thể tác động đến nhận thức của khách hàng. Ngoài ra, việc xem xét về sản phẩm sẽ giúp chúng ta xác định được các đặc điểm cần thu hút sự chú ý của khách hàng.

Quá trình ra quyết định mua của đối tượng mục tiêu sẽ chỉ ra được động cơ mua hàng của họ. Việc hiểu rõ động cơ của của khách hàng mục tiêu sẽ giúp chúng ta đưa ra những thông điệp về sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng mục tiêu, và đôi khi chính chúng ta còn tạo ra nhu cầu cho khách hàng.

Đánh giá chương trình quảng cáo

Quảng cáo là một hoạt động phải chi nhiều tiền, liên quan đến nhiều người và nhiều phương thức tiến hành vì vậy cần phải đánh giá hiệu quả quảng cáo để có kết quả tối ưu. Việc đánh giá hiệu quả của quảng cáo là một công việc rất khó khăn vì mối quan hệ giữa hoạt động quảng cáo với kết quả cuối cùng (khối lượng hàng bán được) và lợi nhuận là rất phức tạp và không chặt chẽ. Việc thử nghiệm đánh giá hiệu quả của quảng cáo sẽ giúp tránh đi tổn thất, chỉ ra những điểm mạnh của các chiến lược quảng cáo khác nhau và để tăng hiệu quả của quảng cáo.

Làm sao để đánh giá hiệu quả của quảng cáo?

Số lượng hàng bán tăng là tiêu chuẩn cơ bản của hiệu quả quảng cáo. Tuy nhiên, bán hàng là hành động cuối cùng và là kết quả của sự thay đổi khả năng hấp dẫn khách hàng, sự hiểu biết của khách hàng về sản phẩm hay sự thay đổi thái độ của khách hàng.

Vì vậy, sự thay đổi tương ứng theo chiều hướng có lợi của người tiêu dùng về thái độ, tâm lý, tập tính được coi là những đại lượng trực tiếp đánh giá hiệu quả của quảng cáo.

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close