Tài chính - Ngân hàngThị trường

UBCK lấy ý kiến về dự thảo nới cho vay ký quỹ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa công bố lấy ý kiến các thành viên trên thị trường về hoạt động cho vay ký quỹ (margin). 

Theo đó, thời gian giao dịch tối thiểu tính tới thời điểm xem xét cấp margin của cổ phiếu dự kiến sẽ giảm từ 6 tháng xuống còn 3 tháng.

Theo quy định tại Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán hiện hành, cổ phiếu phải giao dịch tối thiểu 6 tháng trở lên mới được phép cấp margin, tuy nhiên với dự thảo mới này, cổ phiếu chỉ cần có thời gian niêm yết đủ 3 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên đến thời điểm xem xét là đạt tiêu chuẩn được giao dịch ký quỹ.

Một số điều kiện khác vẫn được giữ nguyên như: tỷ lệ ký quỹ ban đầu và tỷ lệ ký quỹ duy trì do công ty chứng khoán quy định nhưng không thấp hơn 50% và 30%; hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ không vượt quá 200% vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán, tổng mức cho vay với một khách hàng không quá 3% vốn chủ sở hữu và dư nợ cho vay của công ty chứng khoán với một loại chứng khoán không quá 10% vốn chủ sở hữu; tổng số chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ không vượt quá 5% tổng số chứng khoán niêm yết của doanh nghiệp niêm yết.

Hoàng Anh/ĐTCK

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close