Kinh tế vĩ môNhân sự

Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Quyết định lựa chọn phương pháp đào tạo là một quyết định quan trọng vì phương pháp đào tạo tốt sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tính hiệu quả của chương trình đào tạo.

1. Lựa chọn nội dung đào tạo.

Nội dung đào tạo phải đảm bảo thực hiện các mục tiêu của chương trình đào tạo. Nội dung đào tạo phải dễ hiểu, dễ áp dụng và phải tương thích với môi trường đào tạo. Tuỳ theo môi trường đào tạo là nơi làm việc thực tế hay trường lớp tách khỏi nơi làm việc mà nội dung đào tạo phải có những cải tiến cho phù hợp.

2. Lựa chọn phương pháp đào tạo.

Quyết định lựa chọn phương pháp đào tạo là một quyết định quan trọng vì phương pháp đào tạo tốt sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tính hiệu quả của chương trình đào tạo. Hình thức, phương pháp đào tạo thường được xác định ngay từ mục tiêu đào tạo nhưng nó vẫn có thể bị thay đổi do tác động của các yếu tố như kinh phí đào tạo, phương tiện, trang thiết bị giảng dạy… Trong thực tế, căn cứ vào tình hình thực tế ở đơn vị mình mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình các phương pháp đào tạo phát triển thích hợp trong số các phương pháp đào tạo và phát triểnphù hợp.

3. Lựa chọn học viên.

Lựa chọn các cá nhân cho đi đào tạo cũng là một quyết định rất quan trọng, quan trọng đối với cả tổ chức lẫn bản thân của mỗi cá nhân. Việc tổ chức đúng khoá đào tạo cho đúng người có thể duy trì ổn định đội ngũ lao động có trình độ, có nhiệt huyết cho tổ chức. Ngược lại, nó sẽ là chi phí, là sự lãng phí thời gian và sức lực của nhân viên.

Khi lựa chọn người đi đào tạo, đơn vị cần xem xét ít nhất 4 vấn đề sau đây:

– Những quy định, chính sách và hướng dẫn của Chính phủ.
– Định hướng phát triển của tổ chức.
– Sự bất cập giữa khả năng thực hiện công việc của người lao động với yêu cầu của công việc về các mặt:Trình độ, kỹ năng, khả năng, kỹ xảo.
– Nhu cầu, nguyện vọng và động lực của nhân viên.

4. Lựa chọn giáo viên.

Có hai hướng lựa chọn giáo viên.

Một là: lựa chọn giáo viên từ bên trong tổ chức. Cách này có ưu điểm là sẽ là chủ động nhưng có thể làm ảnh hưởng đến năng suất công việc chung, có thể kết quả đào tạo không tốt nếu cán bộ đào tạo thiếu kỹ năng sư phạm…

Hai là: lựa chọn giáo viên từ bên ngoài. Cách này có ưu điểm là tổ chức có thể tìm người đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau, người đào tạo bên ngoài (thường là chuyên nghiệp) hiểu biết công nghệ đào tạo, có phương pháp truyền đạt, giải thích tốt. Tuy nhiên để có kết quả đào tạo tốt thì khi tìm kiếm cán bộ đào tạo bên ngoài cần bảo đảm chắc chắn về chất lượng của cá nhân người đào tạo cũng như tổ chức mà họ đang làm việc. Đặc biệt phải cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, đối tượng và các đặc điểm khác của các khoá đào tạo cho họ trước khi chương trình đào tạo.

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close