Nhân sựQuản trị

Ý nghĩa, tác dụng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Đào tạo và phát triển là một hoạt động quan trọng góp phần đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mỗi tổ chức.

 

1. Ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Đào tạo và phát triển là một hoạt động quan trọng góp phần đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mỗi tổ chức. Hoạt động đào tạo và phát triển giúp cho tổ chức có được nguồn nhân lực thích ứng với những thay đổi của môi trường và đáp ứng được những yêu cầu của việc thực hiện những mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Đào tạo và phát triển còn là hoạt động đáp ứng nhu cầu phát triển của người lao động. Khi nhu cầu cơ bản của các thành viên trong tổ chức được thừa nhận và đảm bảo, họ sẽ làm việc nhiệt thành và hiệu quả hơn.

Đào tạo và phát triển cũng là một hoạt động đầu tư sinh lời đáng kể, vì phát triển và đào tạo nguồn nhân lực là những phương tiện để đạt được sự phát triển tổ chức có hiệu quả nhất.

2. Tác dụng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vừa là hoạt động quan trọng góp phần đảm bảo sự tồn tại và phát triển của tổ chức vưà là hoạt động đầu tư sinh lợi vì đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tổ chức tốt sẽ đem lại những lợi ích thiết thực sau:

– Nâng cao tính ổn định cho tổ chức: Tổ chức sẽ không bị rối loạn khi có những thay đổi về nhân sự, thay đổi môi trường sản xuất kinh doanh vì hoạt động đào tạo phát triển đã tạo ra nguồn nhân lực dự trữ, chuẩn bị sẵn nguồn nhân lực có tay nghề, chuyên môn đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới.

– Cải tiến chất lượng hiệu quả công việc.

– Tăng khả năng thích ứng của nhân viên với công việc, của tổ chức với môi trường.

– Mở rộng khả năng hiệp tác trong công việc.

– Giảm sai lỗi kỹ thuật, giảm tai nạn lao động.

– Đạt được yêu cầu trong công tác kế hoạch nguồn nhân lực.

– Giảm chi phí quản lý, giám sát : Người lao động được đào tạo sẽ hiểu và gắn bó với công việc với tổ chức hơn do đó giảm được yêu cầu và chi phí giám sát, quản lý.

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close