Bán hàngQuản trị

2 quyết định quan trọng mang lại sự hài lòng cho khách hàng

Văn hóa doanh nghiệp sẽ quyết định chính sách và công cụ, nhưng chính sách và công cụ cũng là khởi nguồn của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

 

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close