Kỹ năngQuản trị

Bí quyết đàm phán hiệu quả: 5 giai đoạn trong đàm phán tích hợp

Đàm phán tích hợp là chiến lược đàm phán nhằm tối đa hóa lợi ích chung. Trong đàm phán tích hợp, mục tiêu của các bên không loại trừ lẫn nhau.

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close