Kỹ năng

Các hoạt động giao tiếp trong kinh doanh

Giao tiếp nghĩa là nhận được đánh giá từ công luận tốt, được đề cao trên các phương tiện truyền thông công cộng (thay vì phải trả tiền để sử dụng các phương tiện này). Người phụ trách giao tiếp có nhiệm vụ: kết chặc mối quan hệ, đưa sản phẩm đến người tiêu dùng, giao tiếp thông tin trong công ty, vận động hành lang và cố vấn.  Giao tế đóng vai trò quan trọng là vì nó cung cấp những thông tin đáng giá, khuyến khích lực lượng bán hàng, giới trung gian, tạo sự tín nhiệm và sử dụng ngân sách ít. Tuy hoạt động giao tế có nhiều thuận lợi nhưng những người xây dựng các chiến lược thông tin thường đánh giá thấp hay không nhận thấy các thuận lợi này.

 • Các đặc điểm của hoạt động giao tiếp
  • Ít tốn kém:  Chi phí xây dựng và thực hiện các chương trình giao tế (tuyên truyền, sự kiện đặc biệt, các bài báo giới thiệu) tính trên đầu người được tiếp cận thì thấp hơn nhiều ba loại chiêu thị kia.
  • Đối tượng cụ thể: Hoạt động giao tế đôi khi nhắm vào nhiều loại đối tượng cùng lúc, tuy nhiên trong đó nó cũng nhắm đến thái độ và quan tâm của các nhóm nhỏ đối tượng rất cụ thể, nỗ lực giao tế có thể điều chỉnh theo quy mô thị trường ngược lại đối với quảng cáo.
  • Tính đáng tin: Nhiều dự án giao tế không mang một thông điệp có tính thương mại hiển nhiên. Vì vậy các đối tượng thường cảm thấy thông điệp đáng tin hơn.
  • Khó điều khiển: Các biên tập viên của phương tiện là người quyết định hoặc phát hành hoặc không phát hành thông điệp, và nếu quyết định phát hành thì cần bao nhiêu không gian hay thời gian để phát hành. Vì vậy đối với hoạt động giao tế, nhà tiếp thị ít có khả năng điều khiển trực tiếp so với các yếu tố cơ bản khác của chiến lược chiêu thị.
  • Cạnh tranh: Nỗ lực giao tế không tránh khỏi sự cạnh tranh của những nhà tiếp thị khác với cùng sự quan tâm đến những phương tiện giống nhau. Giới hạn về thời gian và không gian đã đòi hỏi các dự án giao tế phải có phải có giá trị thông tin ở mức độ cao. Vì vậy khả năng trình bày lặp đi lặp lại thông điệp càng bị hạn chế hơn nữa, rõ ràng đây là nhược điểm đáng kể so với các yếu tố chiêu thị khác. Bù lại các thuộc tính của giao tế trở thành một yếu tố dễ chấp nhận và mang tính đóng góp của chiến lược chiêu thị.

giaote

Các hoạt động cộng đồng

Hoạt động cộng đồng góp phần xây dựng hình ảnh của công ty bao gồm các công việc như : tham gia các đợt vận động gây quỹ (bảo trợ trẻ em nghèo, sinh viên, học sinh học giỏi; hỗ trợ người già yếu neo đơn, tàn tật, bão lụt,…), tổ chức  giáo dục tư nhân; giúp đỡ các hoạt động của thanh thiếu niên như thể thao, dã ngoại,…

Các ấn bản của công ty

Các ấn bảng của công ty, cơ quan ngôn luận của công ty được lưu hành trong nội bộ nhân viên hay được lưu hành ra bên ngoài đến hệ thống phân phối và khách hàng của công ty.

 Phim ảnh

Phim ảnh là phương tiện giao tế chỉ được sử dụng hạn chế tại một số tổ chức công ty lớn vì chi phí sản xuất cao. Các phim này có thể cung cấp cho các đối tượng các thông tin về dịch vụ, giải trí hay các thông tin cơ bản về ngành sản xuất.  Mặc dù nhà tài trợ phim có thể nhận được những lợi ích thương mại ít ỏi từ bộ phim mà công ty đã hỗ trợ, tuy nhiên các lợi ích gián tiếp dưới dạng vị thế của công ty trong suy nghĩ của các đối tượng khá đáng kể.

Các sự kiện đặc biệt

Các tổ chức tài trợ thường vạch ra kế hoạch và tổ chức các sự kiện đặc biệt để thu hút sự chú ý của quảng đại quần chúng. Các sự kiện không cần thiết phải có liên quan trực tiếp với nghành kinh doanh của tổ chức tài trợ  nếu các sự kiện này thu hút được những người tham gia đại diện cho các đối tượng mà công ty mong muốn.

Giữa hoạt động giao tiếp và quảng cáo có một mối quan hệ khăng khít, các chiến dịch quảng cáo thường được hỗ trợ bởi các hoạt động tuyên truyền song song và ngược lại, nhiều hoạt động tuyên truyền cũng được quảng bá rộng rãi. Tóm lại nếu hoạt động quảng cáo đóng một vai trò quan trọng để sản phẩm công ty được biết đến thì hoạt động giao tế góp phần để sản phẩm và thương hiệu của công ty được công chúng biết đến và tin cậy.

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close