Kỹ năngQuản trị

Các nhà lãnh đạo giỏi đều hiểu 6 sai lầm kinh điển này, nhưng vẫn tiếp tục sai

Đây là những sai lầm chung của các nhà lãnh đạo. Điều đáng bàn là hầu hết những nhà lãnh đạo giỏi đều hiểu, nhưng bằng cách này hay cách khác, họ vẫn tiếp tục phạm phải chúng, theo Inc..

 

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close