Doanh nghiệpKinh doanh

Cứ mỗi 5 phút tại Việt Nam lại có một doanh nghiệp mới được thành lập

Theo Tổng cục Thống kê, đây là một trong những tín hiệu khả quan của nền kinh tế.

Theo Tổng cục Thống kê, 9 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 81.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 19,2% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2015.

Đây là một con số rất ấn tượng. Tính ra trung bình, cứ mỗi 5 phút tại Việt Nam lại có một doanh nghiệp mới được thành lập

Tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đầu năm là gần 630 nghìn tỷ đồng, tăng 49,5%.

Số vốn đăng ký bình quân/doanh nghiệp đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 25,4%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng là 928.700 người, bằng 92,9% cùng kỳ năm 2015.

Một điều đáng mừng nữa là trong 9 tháng năm nay có 20.510 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 59,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm nay lên gần 102.000 doanh nghiệp.

“Điều này cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đã phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp tìm thấy hướng đi, cơ hội phát triển mới”, Tổng cục Thống kê nhận định.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng năm 2016 là gần 53.500 doanh nghiệp, thấp hơn 2% so với cùng kỳ năm 2015.

Chia theo lĩnh vực hoạt động, trong 9 tháng năm nay hầu hết ở các ngành nghề kinh doanh có số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể giảm so với cùng kỳ năm trước.

Riêng với ngành nghệ thuật vui chơi và giải trí và ngành khai khoáng, số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể tăng so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Infonet

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close