MarketingQuản trị

Hermès: Nghệ thuật marketing đỉnh cao

Hermès không có bộ phận marketing! Điều này khó tin ngang với chuyện McKinsey không có một bộ phận tư vấn và Microsoft không có bộ phận phần mềm.

 

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close