Góc nhìnQuản trị

Không tự tin sao lấy được niềm tin

Nếu mọi người Việt Nam luôn sống và làm việc với tinh thần hăng hái và tự tin khi khởi nghiệp, thì chẳng những ô tô mà chúng ta còn có thể làm ra những thứ có giá trị cao hơn nữa…

 

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close