MarketingQuản trị

Marketing – sự hình thành và phát triển

Marketing bắt nguồn từ một thuật ngữ tiếng Anh. Nghĩa đen của nó là “làm thị trường”. Thuật ngữ “Marketing” được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1902 trên giảng đường Đại Học Tổng Hợp Michigan ở Mỹ.

Suốt gần một nửa thế kỷ, Marketing chỉ được giảng dạy trong phạm vi các nước nói tiếng Anh. Mãi sau Chiến Tranh Thế Giới lần thứ hai, vào những năm 50 và 60 của thế kỷ này, nó mới được truyền bá sang Châu Âu và Nhật Bản. Bộ môn Marketing đầu tiên của Châu Âu được thành lập tại Thành Phố Graj (Áo) năm 1968.

Quá trình quốc tế hóa của Marketing đã phát triển rất nhanh. Ngày nay hầu như  ở tất cả các nước Châu Mỹ, Châu Á, Châu Úc, Châu Phi đều giảng dạy và ứng dụng nó trong sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả.

Khi mới ra đời và trong suốt một thời kỳ dài, Marketing chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại. Toàn bộ hoạt động Marketing chỉ để tiêu thụ nhanh chóng những hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra (đã có sẵn) nhằm đạt lợi nhuận cao. Vì thế, người ta gọi Marketing trong giai đoạn này là Marketing truyền thống hay Marketing thụ động.

Sau Chiến Tranh Thế Giới lần thứ hai, tình hình kinh tế của thế giới cũng như của nhiều nước có nhiều thay đổi. Đó là: kinh tế tăng trưởng mạnh, khoa học và kỹ thuật phát triển nhanh, cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, giá cả hàng hoá biến động mạnh, rủi ro nhiều, và khủng hoảng diễn ra liên tiếp,…Những tác động trên đã buộc các nhà kinh doanh phải có những biện pháp nhằm ứng xử hợp lý với thị trường.

Các hoạt động của Marketing truyền thống không còn phù hợp, không giải quyết được những mâu thuẫn trên. Chính vì vậy, Marketing hiện đại hay Marketing năng động đã ra đời. Nó không còn bị giới hạn trong thương mại, không còn là những hoạt động nhằm bán hàng hay tiêu thụ những hàng hóa đã có sẵn. Nó đã được mở rộng và phát triển toàn diện hơn nhiều. Đặc trưng của Marketing hiện đại đó là: Coi thị trường là khâu quan trọng nhất của quá trình tái sản xuất hàng hóa.

Trên thị trường người mua (nhu cầu) có vai trò quyết định. Nhu cầu là yếu tố quyết định quá trình sản xuất kinh doanh. Marketing hiện đại bắt đầu từ nhu cầu trên thị trường. Nó ảnh hưởng đến sản xuất hàng hóa và bán hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu đó. Nó bao gồm tất cả các hoạt động và tính toán về mục tiêu, chiến lược từ trước khi sản phẩm được sản xuất ra cho đến những hoạt động sản xuất, tiêu thụ và cả những dịch vụ sau khi bán hàng.

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close