Góc nhìnQuản trị

Nhận diện 4 “điểm mù” của nhà lãnh đạo, và cách khắc phục

Nếu không lãnh đạo bản thân hiệu quả, bạn sẽ gặp khó khăn với tất cả những lĩnh vực khác. Khả năng tự lãnh đạo phải được ưu tiên trước.

 

 

PHƯƠNG THANH

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close