CEO ViệtKhởi nghiệpKinh doanhNhân vật

Phó tổng giám đốc San Hà Foods Nguyễn Doãn Giang: Bước đi mới của thế hệ F2

Tốt nghiệp đại học ngành kế toán tại Úc, Nguyễn Doãn Giang về nước đảm nhiệm vai trò Phó tổng giám đốc San Hà Foods. Là người kế nghiệp, Giang đã có những bước đi táo bạo của thế hệ F2 trong cuộc cách mạng về công nghệ.

 

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close