Khởi nghiệpKinh doanh

Tìm hướng đi bền vững cho doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong nông nghiệp

“Trong thời đại đổi mới ngày nay, một doanh nghiệp tạo tác động xã hội muốn phát triển bền vững phải đi theo mô hình chuỗi giá trị và hệ sinh thái. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp xanh, điều đó càng quan trọng”.

 

Comments

comments

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close