Góc nhìnQuản trị

Vai trò của tổ chức trong phát triển sự nghiệp cá nhân

Phát triển sự nghiệp cá nhân là mục tiêu và nỗ lực của mỗi người, nhưng cũng là động lực cho sự phát triển nguồn nhân lực của tổ chức. Do đó, vai trò của tổ chức trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân là rất quan trọng.

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close