Góc nhìnQuản trị

3 mô hình ra quyết định

Các nhà quản trị doanh nghiệp có thể tham khảo ba mô hình ra quyết định do những nhà lý thuyết quản trị sáng tạo ra, nhằm áp dụng vào quá trình đưa ra quyết định.

 

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close