MarketingQuản trị

Bí mật của Black Friday dưới góc nhìn kinh tế học

Doanh số bán hàng Black Friday cũng là một cách để kiểm tra sức khỏe của ngành bán lẻ, vì nhiều nhà kinh tế học tin rằng chi tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

 

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close