Nhân sựQuản trị

Giải bài toán thất thoát nhân tài

Cần thay đổi cách nghĩ thất thoát nhân tài là sau khi họ vào doanh nghiệp (DN) rồi bỏ việc mới là thất thoát, vì có rất nhiều thất thoát diễn ra trước khi họ gia nhập hoặc với  cả những nhân sự còn ở lại nhưng mất động lực làm việc.

 

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close