Kỹ năngQuản trị

Những lựa chọn sẽ khiến bạn hối tiếc trong 10 năm nữa

Thời gian là hữu hạn, do đó đừng lãng phí nó bằng cách sống cuộc đời của người khác.

 

Comments

comments

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close