Góc nhìnQuản trị

Thiết kế và tái thiết kế công việc

Thiết kế công việc là quá trình xác định cách thức công việc sẽ được triển khai và những nhiệm vụ thực tế mà công việc đó yêu cầu.

 

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close