Công nghệThời đại số

Ứng dụng blockchain vào quản lý hồ sơ bệnh án của người dân

Công nghệ blockchain được Trung tâm Công nghệ lõi Viettel (thuộc Tập đoàn Viettel) nghiên cứu ứng dụng thành công, nhằm mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hồ sơ sức khỏe công dân trên toàn quốc.

 

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close