Kinh tế vĩ môThời sự

8 tháng đầu năm, Việt Nam thu về hơn 135 tỷ USD nhờ xuất khẩu

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 8/2017 đạt hơn 20,76 tỷ USD, tăng 20,3% tương ứng tăng gần 3,51 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2017.

8 tháng đầu năm, Việt Nam thu về hơn 135 tỷ USD nhờ xuất khẩu

Ảnh minh họa.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong kỳ đạt kim ngạch gần 13,93 tỷ USD, tăng 24,6% tương ứng tăng hơn 2,75 tỷ USD so với nửa đầu tháng 8/2017.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 8/2017 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 8 tháng/2017 đạt gần 270,91 tỷ USD, tăng 20,9% tương ứng tăng hơn 46,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt gần 176,96 tỷ USD, tăng 22,8% tương ứng tăng hơn 32,89 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Trong kỳ 2 tháng 8/2017 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 1,55 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa cả nước 8 tháng/2017 về mức thâm hụt gần 842 triệu USD, bằng 0,6% kim ngạch xuất khẩu.

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2017 đạt gần 11,16 tỷ USD, tăng 29,4% (tương ứng tăng hơn 2,53 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 8/2017.

Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 8/2017 tăng so với kỳ 1 tháng 8/2017 chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 43,4%, tương ứng tăng 736 triệu USD so với kỳ 1 tháng 8/2017; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 43,9%, tương ứng tăng 436 triệu USD; hàng dệt may tăng 26,4%, tương ứng tăng 312 triệu USD; sắt thép các loại tăng 104,3%, tương ứng tăng 92 triệu USD; hàng thủy sản tăng 24,6%, tương ứng tăng 92 triệu USD; … Trong khi đó, than đá giảm 71%, tương ứng giảm 9 triệu USD; phân bón các loại giảm 31,7% tương ứng giảm 5 triệu USD.

Như vậy, tính đến hết tháng 8 năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 135,03 tỷ USD, tăng 19,3% tương ứng tăng hơn 21,84 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2016.

 Biểu đồ kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 8 tháng/2017 so với  cùng kỳ năm 2016. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Cũng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 8/2017 đạt gần 7,96 tỷ USD, tăng 30,7% tương ứng tăng 1,87 tỷ USD so với kỳ 1 tháng 8/2017, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng/2017 của nhóm các doanh nghiệp này lên  gần 95,09 tỷ USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 70,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2017 đạt hơn 9,6 tỷ USD, tăng 11,3% (tương ứng tăng 975 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 8/2017.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 8/2017 tăng so với kỳ 1 tháng 8/2017 chủ yếu do tăng, giảm ở một số nhóm hàng sau: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 18,2%, tương ứng tăng 256 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 38,4%, tương ứng tăng 236 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 13,4%, tương ứng tăng 185 triệu USD; vải các loại tăng 15,7%, tương ứng tăng 66 triệu USD; … Ở chiều ngược lại, hạt điều giảm 33,4%, tương ứng giảm 69 triệu USD; kim loại thường khác giảm 23%, tương ứng giảm 58 tiệu USD; đậu tương giảm 84,5%, tương ứng giảm 49 triệu USD; …

Như vậy, tính đến hết tháng 8/2017, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt gần 135,88 tỷ USD, tăng 22,5% (tương ứng tăng gần 24,96 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Biểu đồ kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 8 tháng/2017 so với  cùng kỳ năm 2016. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt hơn 5,97 tỷ USD, tăng 17,3%  tương ứng tăng 882 triệu USD so với kỳ 1 tháng 8/2017, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này trong 8 tháng/2017 đạt hơn 81,87 tỷ USD, tăng 25,8% tương ứng tăng gần 16,78 tỷ USD so với  6 tháng/2016.

HẠ AN

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close