Truyền thông

Các định nghĩa về quảng cáo

Bản thân quảng cáo không bán được hàng nhưng nó là một công cụ tiếp thị ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng.

Quảng cáo là tiếp điểm thông tin giữa nhà sản xuất và khách hàng. Quảng cáo không chỉ cung cấp một cách đơn giản những thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà còn tìm cách gây ảnh hưởng đến hành động của đối tượng mục tiêu bằng những thông điệp ấn tượng.

Theo Phillip Kotler “quảng cáo là hoạt động truyền thông phi cá nhân (nonpersonal) mà người muốn truyền thông phải trả tiền cho các phương tiện truyền thông”.

Còn hiệp hội tiếp thị Mỹ (AMA) thì định nghĩa “quảng cáo là bất cứ loại hình nào của sự hiện diện không trực tiếp của hàng hóa, dịch vụ hay tư tưởng hành động mà người ta phải trả tiền để nhận biết người quảng cáo”.

Mặc dù có các định nghĩa khác nhau về quảng cáo nhưng các định nghĩa đều có chung đặc điểm, đó là chúng ta phải trả tiền khi đưa một thông điệp nào đó trên các phương tiện thông tin và không có tính trực tiếp như hoạt động bán hàng trực tiếp. Bên cạnh đó, quảng cáo còn có tính chất là làm cho đối tượng mục tiêu chú ý đến và nhận ra ai là người quảng cáo, đó chính là điểm khác biệt giữa quảng cáo và sự tuyên truyền (publicity), mặc dù tuyên truyền cũng là thông tin đến đối tượng nhưng không dễ nhận ra nguồn gốc hay chủ thông điệp.

Bản thân quảng cáo không bán được hàng nhưng nó là một công cụ tiếp thị ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng. Và quảng cáo đúng cũng quan trọng như đúng sản phẩm, đúng giá, đúng kênh phân phối.. muốn vậy chúng ta cần phải xây dựng một kế hoạch quảng cáo đúng.

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close