Tài chính - Ngân hàngThị trường

Fitch: “Ngân hàng của Việt Nam sẽ hồi phục dần dần trong năm 2017”

Tuy nhiên, Fitch vẫn tỏ ra thận trọng trước rủi ro cơ cấu trong ngành ngân hàng Việt Nam.

Trong báo cáo triển vọng mới nhất của cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings, môi trường kinh tế vĩ mô được cải thiện, tỷ giá tiền đồng ổn định và lạm phát nhẹ là các yếu tố bù đắp vào điểm yếu cơ cấu trong ngành ngân hàng Việt Nam.

Cơ quan duy trì triển vọng ổn định của ngành trong năm 2017.

Fitch dự đoán chất lượng tài sản, huy động vốn và thanh khoản tiếp tục ổn định khi nền kinh tế tăng trưởng đều. Tuy nhiên, các điểm yếu cơ cấu mang tính hệ thống vẫn còn tồn tại, như vốn ít, nợ xấu cao, tỷ suất lợi nhuận kém.

“Chúng tôi cho rằng cần có thêm thời gian để giải quyết nợ xấu, vì nhiều trở ngại pháp lý. Hệ số nợ xấu được báo cáo thấp hơn thực tế là tín hiệu cho thấy vốn của các ngân hàng thực chất thấp hơn hệ số vốn mà họ báo cáo”, cơ quan nhận xét.

Hệ số CAR theo báo cáo của các ngân hàng ở mức khá thấp tính đến tháng 6/2016, vào khoảng 12,1% cho ngân hàng thương mại cổ phần và 9,3% cho ngân hàng quốc doanh.

Fitch cho rằng các nhà băng sẽ tiếp tục chịu sức ép về vốn khi quy định Basel II dần dần được đưa vào triển khai, trong khi khả năng huy động vốn trong nước vẫn chưa thoát khỏi sự trì trệ.

THẢO MAI

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close