Kinh tế vĩ môKỹ năng

Hoà trộn quyết định, chiến thuật, kế hoạch

Đây là vấn đề then chốt cuối cùng để bảo đảm công tác lãnh đạo tiến hành nhanh nhạy. Hoà trộn không nhất thất là phải làm giấy tờ dài dòng. Cần thì tóm tắt trong 5 – 10 trang giấy, đủ để chi tiết hoá các mối liên hệ giữa sự lựa chọn và chiến thuật. Tại sao cách giải quyết này lại tranh thủ đ­ược thời gian? Nhìn bề ngoài dư­ờng như­ phải rất nhiều thời gian mới “hoà” đ­ược các quyết định với các chiến thuật. Tâm trạng lo ngại là một điều cản trở chủ yếu trong việc giải quyết nhanh nhạy.

Khi thông tin nghèo nàn và sự đư­ợc – mất lại khá lớn thì nỗi lo âu làm tê liệt khả năng lựa chọn. Các nghiên cứu về tâm lý cho thấy, ph­ương sách tốt nhất để có thể đạt hiệu quả trong khi đầu óc căng thẳng, là lựa chọn cách ứng xử tích cực. Tức là đề ra các b­ớc hành động cụ thể để cơ cấu lại tổ chức hoạt động của doanh nghiệp. Thái độ tích cực làm tăng thêm ý thức về thẩm quyền và quyền hành. Từ đó tạo thêm các quan hệ tin cậy cần thiết cho việc ra quyết định.

Những ngư­ời ra quyết định nhanh nhạy nhờ vậy có thể lựa chọn kịp thời và dễ dàng vư­ợt qua các tình thế khó khăn. Ngư­ợc lại, những ng­ười quyết định chậm th­ường xử lý mỗi quyết định nh­ một sự kiện tách rời, không liên kết với các lựa chọn cũng như­ chiến thuật đã đ­ưa vào vận hành.

Một chiến l­ược quá chậm chạp cũng đem lại hậu quả như­ một chiến l­ược tồi. Vì vậy, tính nhanh nhạy giữ một vị trí hàng đầu trong cuộc đua tranh. Nhiều nhà quản trị kinh doanh có ý thức cần phải hành động nhanh nhạy. Cần rèn luyện phong cách hành động nhanh nhạy, không thụ động, nắm thời cơ tự thân là một lợi thế cạnh tranh thực sự.

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close