Kinh tế vĩ môThế giới

[Infographic] Nhìn lại chặng đường FTA Việt Nam – EAEU

Cùng nhìn lại những mốc thời gian quan trọng trong quá trình các bên xây dựng nên Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).

Cùng nhìn lại những mốc thời gian quan trọng trong quá trình các bên xây dựng nên Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close