Nhân sựQuản trị

Làm việc 5 giờ mỗi ngày – nhân viên hạnh phúc, năng suất làm việc tăng cao

Theo kết quả khảo sát được The Creative Group, hơn 50% tin rằng năng suất lao động sẽ tăng lên nếu số ngày làm việc trong một tuần được “nén” lại còn bốn ngày và với thời gian làm việc trong ngày là 10 giờ…

 

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close