Góc nhìnQuản trị

4 chức năng của Google thiết thực cho doanh nhân

“Google đi” là câu trả lời kinh điển mà chúng ta nhận được mỗi khi cần tìm kiếm thông tin về một cái gì đó. Điều này cho thấy tầm quan trọng to lớn của chức năng tìm kiếm của Google trong cuộc sống hằng ngày.

 

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close