Kinh tế vĩ môTruyền thông

Các phương tiện quảng cáo

Mỗi phương tiện thông tin có các độc giả riêng và phương thức khác nhau để nâng cao số lượng độc giả của mình.

Có rất nhiều phương tiện truyền thông để chúng ta có thể đưa thông điệp của chúng ta đến với khách hàng mục tiêu như quảng cáo trên các phương tiện truyền sóng (truyền hình, đài phát thanh) hay in ấn (báo, tạp chí, tờ rơi, bảng quảng cáo ngoài trời..) và các phương tiện truyên thông khác. Chúng ta có thể chỉ chọn một trong các phương tiện nhưng cũng có thể kết hợp nhiều phương tiện quảng cáo.

Mỗi phương tiện thông tin có các độc giả riêng và phương thức khác nhau để nâng cao số lượng độc giả của mình, và một phương tiện thông tin có một đội ngũ độc giả đông đảo và trung thành sẽ có ưu thế hơn khi ta lựa chọn phương tiện quảng cáo.

Để lựa chọn một phương tiện quảng cáo phù hợp chúng ta cần phải xem xét các yếu tố sau:

  • Mục tiêu quảng cáo: khi chúng ta biết rõ là thông điệp của chúng ta sẽ được truyền thông đến sinh viên thì chúng ta sẽ lựa chọn được phương tiện mà đối tượng sinh viên thường lựa chọn.
  • Thông điệp cần truyền thông: việc lựa chọn thông điệp chúng ta cần tính đến bản chất của thông điệp, ví dụ như những thông điệp cần có sự kết hợp của âm thanh và hình ảnh thì khi chúng ta chọn phương tiện là báo chí thì sẽ không hiệu quả bằng việc lựa chọn truyền hình để quảng cáo.
  • Ngân sách quảng cáo: việc lựa chọn phương tiện cần phải tính đến ngân sách dành cho quảng cáo, như việc mua khoảng trống hay thời gian quảng cáo.

Và trong việc lựa chọn phương tiện thì chúng ta còn xem xét đến các tính chất của phương tiện, bao gồm các nhân tố sau:

  • Phạm vi hoạt động của phương tiện thông tin: là số độc giả mà phương tiện có thể bao phủ trong một khoảng thời gian.
  • Tần số thông tin: là số lần trung bình mà phương tiện thông tin truyền đến được các gia đình hay các cá nhân khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Tần số quảng cáo phụ thuộc trước hết vào tầm quan trọng của việc duy trì và củng cố các hình ảnh yêu cầu. Tần số càng lớn thì khả năng truyền thông tin sâu rộng và ấn tượng để lại càng đậm.
So sánh mức độ tiếp cận của các phương tiện quảng cáo
So sánh mức độ tiếp cận của các phương tiện quảng cáo
  • Tính liên lục: là mức độ truyền phát thông điệp trong một khoảng thời gian.
  • Chi phí phương tiện thông tin: đó là các chi phí như chi phí mua khoảng trống hay thời gian quảng cáo như. Chi phí phương tiện thông tin có quan hệ với năng lực phương tiện thông tin. Năng lực phương tiện thông tin thường được đánh giá theo những tiêu chuẩn như khả năng phân phối (qua số lượng bản phát hành..), quy mô khán giả (qua quy mô, thành phần và số lượng bản có độc giả..)

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close