Góc nhìnQuản trị

Cơ chế tự kiểm soát trong tổ chức

Thuật ngữ kiểm soát (control) gợi ý sự kiểm tra, kiểm định, quy định, xác minh hay điều chỉnh.

 

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close