Kinh tế vĩ môThời sự

9 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu 442 triệu USD

Tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước ước đạt 154,5 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước…

Tại Hội nghị giao ban tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đầu tư tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2017 tổ chức sáng nay, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, tính chung 9 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 154 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 108,6 tỷ USD, tăng 20,8%, khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 43,2 tỷ USD, tăng 16,8%.

Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước ước đạt 154,5 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 93,2 tỷ USD, tương đương tăng 26,1% so với cùng kỳ và chiếm 60,3% tổng kim ngạch nhập khẩu; nhập khẩu của khu vực 100% vốn trong nước đạt 61,3 tỷ USD, tăng 18,7%.

Theo đó, tính chung 9 tháng đầu năm, cả nước nhập siêu khoảng 442 triệu USD, chiếm gần 0,3% kim ngạch xuất khẩu.

Về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài, tính đến ngày 20/9/2017, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 12,5 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong 9 tháng năm 2017 đạt 110,8 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 71,9% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô trong 9 tháng năm 2017 đạt 108,5 tỷ USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 70,5% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm 2017 đạt 93,2 tỷ USD, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 60,3% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 9 tháng năm 2017, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,63 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 15,36 tỷ USD không kể dầu thô.

TRẦN THÚY

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close