Chính trị - Xã hộiKinh tế vĩ mô

9 tháng, hơn 16,4 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam

Theo số liệu từ Cục Đầu tư Nước ngoài, trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới và tăng thêm là 16,43 tỷ USD, bằng 95,8% so với cùng kỳ năm 2015. 

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 91,165 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2015. Riêng kim ngạch xuất khẩu (không kể dầu thô) đạt 89,471 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đồng thời, kim ngạch nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 74,019 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2016, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,146 tỷ USD (kể cả dầu thô) và xuất siêu 15,452 tỷ USD (không kể dầu thô).

Tính đến ngày 20/9/2016 cả nước có 1.820 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 11,165 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, có 851 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,265 tỷ USD, bằng 86,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Về lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó dẫn đầu là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 767 dự án đầu tư đăng ký mới và 608 lượt dự án điều chỉnh vốn; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 12,15 tỷ USD.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 34 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1 tỷ USD. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ 3 với 649 triệu USD, chiếm 3,9% tổng vốn đầu tư.

Về đối tác đầu tư, có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,58 tỷ USD, chiếm 34% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,84 tỷ USD, chiếm 11,2% tổng vốn đầu tư đăng ký; Nhật Bản đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,7 tỷ USD, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư.

Về địa bàn đầu tư, Hải Phòng là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất trong 54 tỉnh thành phố, với 37 dự án cấp mới và 28 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,74 tỷ USD. Hà Nội đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,97 tỷ USD, chiếm 12%. Tiếp theo là Đồng Nai, Bình Dương với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm lần lượt là 1,89 tỷ USD và 1,49 tỷ USD.

KIM THỦY/DNSG

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close