Kinh doanh quốc tếThế giới

Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ

24 công ty lớn nhất nước này đã tích được khối tiền mặt lên tới hơn 1.000 tỷ USD quý trước.

Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ

Các công ty Mỹ đang điên cuồng tích trữ tiền mặt. Trong quý II, 24 công ty lớn nhất nước này đã tích được khối tiền mặt lên tới hơn 1.000 tỷ USD, tăng 1,63% so với quý trước, theo số liệu của Bank of America. Tuy vậy, hơn 80% số tiền này đang được để ngoài Mỹ. Dưới đây là 10 công ty có khối tiền mặt lớn nhất.

Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ

1. Apple

Tổng tiền mặt: 261,5 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 246 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: +36%
Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ

2. Microsoft

Tổng tiền mặt: 133 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 127,9 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: +14,93%
Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ

3. Alphabet

Tổng tiền mặt: 94,7 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 57,9
Diễn biến cổ phiếu năm nay: hạng A: +14,21%
Hạng C: +15,26
Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ

4. Cisco

Tổng tiền mặt: 68 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 65,1 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: -0,01%
Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ

5. Oracle

Tổng tiền mặt: 66,1 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 54,4 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: +25,59%
Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ

6. General Electric

Tổng tiền mặt: 44,1 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 34,3 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: -22,57%
Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ

7. Amgen

Tổng tiền mặt: 39,2 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 37,4 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: +11,26%
Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ8. Qualcomm
Tổng tiền mặt: 37,8 tỷ USD

Tiền để ở nước ngoài: 27,8 tỷ USD

Diễn biến cổ phiếu năm nay: -20,97%
Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ

9. Gilead Sciences

Tổng tiền mặt: 36,6 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 30,8 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: -2,17%
Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ10. Coca-Cola
Tổng tiền mặt: 27,2 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 23,8 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: +9,34%

Theo VnExpress

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close